zasponsoruj

20 kwietnia 2018 r. odbyło się walne Zebranie Banku Żywności w Opolu, podczas którego przedstawiono Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Teresa Rojek przedstawiła sprawozdanie z kosztów i dochodów Banku Żywności w Opolu w 2017 r.

Podczas spotkania :

- zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r.,

- udzielono absolutorium dla Zarządu za 2017 r.,

- przedstawiono i zatwierdzono do realizacji Plan Działalności na 2017 – 2018 r.,

- zaprezentowano Plan dostaw produktów żywnościowych i dystrybucji FEAD 2014-2020.

Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Namysłowa zwrócił się do zebranych z apelem o przygotowanie wystąpienia Banku Żywności w Opolu do Ministra Polityki Społecznej w sprawie zwiększenia granic dochodowych potrzebnych do otrzymania żywności z Podprogramu POPŻ. Pan Edward Ambicki - Wiceprezes Banku Żywności w Opolu powiedział, że podczas spotkania w Warszawie przedstawi stanowisko zgłoszone przez środowisko emerytów, rencistów i inwalidów z województwa opolskiego.

 

Facebook