zasponsoruj

Zaproszamy na spotkanie dotyczące Podprogramu 2018. Odbędzie się 10 września o godz. 10:00 w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu ul. Koraszewskiego 7-9.

Na spotkaniu zostaną omówione następujące tematy:

- Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017

- Zmiany w wytycznych POPŻ – Podprogram 2018 oraz omówienie umów pomiędzy OPR a OPL

- Plan realizacji POPŻ  -Podprogram 2018 tj. planowany harmonogram działań(ATM;DT), sprawozdawczość oraz monitoring.

- RODO – wpływ rozporządzenia dot. danych osobowych na realizację POPŻ - omówienie definicji,procedur,nowych obowiązków.

- Wyniki i wnioski z kontroli ATM i DT w OPL przeprowadzonych przez KOWR

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Facebook