zasponsoruj

10 września 2018 r. w Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola odbyło się spotkanie szkoleniowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2018.
Podczas spotkania dokonano:
- podsumowania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2017,
- omówienia zmian w Wytycznych POPŻ Podprogram 2018,
- przedstawienia harmonogramu działań  (ATM;DT) w Podprogramie 2018,
- omówiono rozporządzenie dotyczące danych osobowych RODO na realizację POPŻw zakresie nowych obowiązków i procedur.
 
 
Facebook