zasponsoruj

Prezes p. Jan Burniak i  Wiceprezes p. Edward Ambicki  uczestniczyli  Warszawie w spotkaniu Zarządu FPBŻ z Członkami Federacji Polskich Banków Żywności  podczas którego omówiono:

- zagrożenia i szanse związane z ustawą dot. niemarnowania żywności,

- wnioski instytucjonalne  związane z konkursem NFOSiGW.

Dokonano:

-  prezentacji w zakresie rozwoju współpracy ze sklepami od 2017 – 2018 r.,

-  omówienia prognozy  współpracy ze sklepami po wprowadzeniu ustawy o niemarnowaniu żywności w 2019,

-  przedstawienia standaryzacji umów we współpracy z sieciami,
-  prezentacji  wzorów umów dotyczących współpracy z sieciami  (pomiędzy siecią FPBŻ i organizacjami partnerskimi).

Facebook