zasponsoruj

24 maja 2019 r.

Odbyło się Walne Zebranie Zarządu Członków Federacji Polskich Banków Żywności podczas którego:

- zatwierdzono protokół z poprzedniego Walnego Zebrania,

- omówiono zmiany w Statucie i Regulaminie Wewnętrznym,

- dokonano analizy i oceny pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 2018 r,

- omówiono projekty dokumentów planistycznych na 2019 rok,

- zapoznano się z programem działania Federacji,

- uchwalono składki członkowskie na 2019 r.

 

Facebook