zasponsoruj

W dniu 02.12.2016 w Urzędzie Marszałkowskim, w sali Orła Białego odbyło się spotkanie dotyczące realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2014. Organizatorem była Agencja Rynku Rolnego w Opolu, która zaprosiła Bank Żywności w Opolu, Caritas, Polski Komitet Pomocy Społecznej, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Opolszczyzny oraz władze gmin województwa opolskiego.

bzo naglowek

euro logo 

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2015.

W dniu 26.08.2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku (OPL) zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015:

 • warsztaty dietetyczne

Planowana godzina rozpoczęcia 10.00. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

bzo naglowek

euro logo 

Nabór ofert został zakończony 30.06.2015 roku. Przy wyborze ofert kierowano się wymogami technicznymi pojazdu, zasadą konkurencyjności oraz należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 30  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Do transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu wybrano ofertę:

Transport Towarowy Alfred Deć

 

W terminie 10-19 lipca odbędzie się Kuponowa Zbiórka Żywności organizowana przez Tesco. tesco

Od wtorku 7 lipca we wszystkich sklepach Tesco będą rozwieszone plakaty, a na stronie internetowej Federacji Polskich Banków Żywności oraz Facebooku będzie informacja o zbiórce, której celem jest zebranie żywności dla Banków Żywności.

Klienci we wszystkich sklepach Tesco w terminie 10-19 lipca będą mogli przy kasie kupić kupon za cenę 5/10/15 zł. Na kuponie będzie informacja, że jest to na rzecz Banku Żywności.

Równolegle na stronie internetowej sklepu Tesco będzie trwała zbiórka na tych samych zasadach – do koszyka zakupów klient będzie mógł dołożyć kupon o wartości 5/10/15 zł.

Zachęcamy do udziału w akcji.

bzo naglowek

euro logo 

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2015. W dniu 18.07.2015r. w Stowarzyszeniu Emerytów Rencistów i Inwalidów „Sami Dla Siebie” w Namysłowie, zostaną przeprowadzone następujące warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015:

 • warsztaty kulinarne
 • warsztaty dietetyczne
 • warsztaty edukacji ekonomicznej

Planowana godzina rozpoczęcia 14:30. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

 

bzo naglowek

euro logo 

Nabór ofert został zakończony 25.06.2015 roku. Przy wyborze ofert kierowano się doświadczeniem trenerów, zasadą konkurencyjności oraz należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 30  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Do przeprowadzenia warsztatów w zakresie Działań Towarzyszących Podprogramu 2015 wybrano oferty następujących trenerów:

 1. Warsztaty kulinarne – WERONIKA SZUMLAK
 2. Warsztaty dietetyczne – WERONIKA SZUMLAK
 3. Programy Edukacyjne – WERONIKA SZUMLAK
 4. Warsztaty Edukacji Ekonomicznej – JOLANTA KOPYTO

bzo naglowek

euro logo 

Bank Żywności w Opolu ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w podprogramie 2015 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2015, Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a, poszukuje trenerów do przeprowadzenia następujących działań:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 2 h.

-warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego
i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 3 h.

– warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Celem warsztatów będzie przekazanie adresatom Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 niezbędnej wiedzy gwarantującej efektywne i bezpieczne gospodarowanie własnymi środkami oraz umiejętności właściwego korzystania z dostępnych na rynku usług finansowych. Czas trwania ok 3 h.

Oferta obejmuje: Przeprowadzenie warsztatów w miejscu wskazanym przez organizatora. Miejscem tym są siedziby organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym województwa opolskiego.

Cena i zdobyte doświadczenie jest podstawowym kryterium oceny ofert.

Osoby / Firmy zobowiązane są spełnienia wymogów zawartych w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2015, oraz wytycznych dla trenerów Banku Żywności w Opolu. Wybrane osoby   zostaną zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno – prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Link do wytycznych: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/

Działania towarzyszące (szkolenia) zostaną przeprowadzone w poszczególnych miejscowościach województwa opolskiego, w których realizowany jest Podprogram 2015.

Przy składaniu oferty należy podać :

 • CV zawierające klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
 • Wycenę pojedynczego szkolenia.
 • Dane kontaktowe Firmy jeśli dotyczy ( adres e –mail , telefon).

Ofertę złożyć można do dnia 25.06.2015r. osobiście u zamawiającego, Bank Żywności w Opolu oddział w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a lub pocztą elektroniczną na adres :. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

bzo naglowek

euro logo 

Bank Żywności w Opolu ogłasza nabór ofert na transport w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2015.  

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2015, Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a, poszukuje realizatorów transportu żywności. Transport odbywać się będzie z siedziby Banku Żywności do organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym województwa opolskiego.

Oferta obejmuje:

 1. Załadunek żywności z magazynu Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a
 2. Transport żywności z Banku Żywności do odbiorcy
 3. Rozładunek transportu z żywnością u odbiorcy – miejsce wskazane przez odbiorcę

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na wyżej wymienionych trasach.

Dostawca zobowiązany jest:

 1. Posiadać samochód, który w bezpieczny sposób przetransportuje jednorazowo minimum 5 ton artykułów żywnościowych.
 2. W ofercie proszę zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie wykonywany transport.

Przy składaniu oferty należy podać :

 1. Nazwę i dane firmy/ realizatora usługi
 2. Wycenę na podstawie tzw. opłaty frachtowej, na wymienionych trasach
 3.  Dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e –mail , telefon)
 4. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a lub pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę złożyć można do dnia 30.06.2015r. osobiście u zamawiającego, Bank Żywności w Opolu oddział w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a lub pocztą elektroniczną na adres :. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bzo naglowek

euro logo 

Bank Żywności w Opolu ogłasza nabór ofert na transport w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2015.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2015, Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a, poszukuje realizatorów transportu żywności. Transport odbywać się będzie z siedziby Banku Żywności do organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym województwa opolskiego.

Oferta obejmuje:

 1. Załadunek żywności z magazynu Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a
 2. Transport żywności z Banku Żywności do odbiorcy
 3. Rozładunek transportu z żywnością u odbiorcy – miejsce wskazane przez odbiorcę

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na wyżej wymienionych trasach.

Dostawca zobowiązany jest:

 1. Posiadać samochód, który w bezpieczny sposób przetransportuje jednorazowo minimum 5 ton artykułów żywnościowych.
 2. W ofercie proszę zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie wykonywany transport.

Przy składaniu oferty należy podać :

 1. Nazwę i dane firmy/ realizatora usługi
 2. Wycenę na podstawie tzw. opłaty frachtowej, na wymienionych trasach
 3.  Dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e –mail , telefon)
 4. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a lub pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę złożyć można do dnia 30.06.2015r. osobiście u zamawiającego, Bank Żywności w Opolu oddział w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a lub pocztą elektroniczną na adres :. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bzo naglowek

euro logo 

Bank Żywności w Opolu przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz).

 DANE TELEADRESOWE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH (OPL):

 1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Bielickie  48-316 Łambinowice  Bielice 127
 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Brzeskie Pępice 81  49-351 Przylesie
 3. Stowarzyszenie Monar Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MARKOT ul. Dąbrowszczaków 11 47-230 Kędzierzyn-Koźle
 4. Chrześcijańska Służba Charytatywna filia Nysa ul. Mariacka 18/1 48-304 Nysa
 5. Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów „Sami Dla Siebie” 46-100 Namysłów , Rynek – Ratusz 1
 6. OPS Popielów ul. Powstańców 12 Popielów
 7. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul.Dworcowa 12 47-330 Zdzieszowice
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice ul. Radzikowicka 8a  48-381 Goświnowice
 9. Stowarzyszenie „Janko Muzykant” ul.Warszawska 11 46-320 Praszka
 10. OPS Lubrza ul. Wolności Lubrza
 11. OPS Kamiennik ul. 1 Maja 69 Kamiennik
 12. OPS Wilków ul. Wrocławska 16 Wilków
 13. OPS Domaszowice ul.Główna 24a Domaszowice
 14. OPS Głogówek ul.Batorego 8 Głogówek
 15. OPS Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16 Strzelce Opolskie
 16. OPS Komprachcice ul. Bilińskiego 2 Komprachcice
 17. Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezdomnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej ul. Marciacka 48-304 Nysa
 18. Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów ul. Sosnowiecka 3/1 48-100 Głubczyce
 19. H2O Opole ul. Wandy 2/5 Opole

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego 29 organizacji objęło wsparciem żywnościowym 7989 osób, przekazując 86 306 kg w tym: mleko, olej, cukier, mielonka wieprzowa i makaron świderki.

HARMONOGRAM PROWADZONYCH DZIAŁAŃ BĘDZIE DOSTĘPNY WKRÓTCE

 

bzo naglowek

euro logo 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi oraz założeniami Podprogramu.

Czas trwania: 01.05.2015 – 29.02.2016.

Dostawy żywności rozpoczęły się 01.05.2015

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2015: Pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków) oraz działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne podopiecznych (zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w Programie).

Artykuły spożywcze: 13 produktów – artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne (klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy.

Kwalifikowalność podopiecznych: podopieczni powinni być kwalifikowani na podstawie skierowań z OPS lub list z OPS oraz świadczeń. W przypadku osób bezdomnych dopuszczalna jest samodzielna kwalifikacja organizacji na podstawie oświadczeń.

Kryteria kwalifikowalności osób: pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszoœci narodowe (w tym społecznoœci marginalizowane), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe.

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym, świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową POPŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np. zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL):

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Działania te będą realizowane przez Bank Żywności w Opolu, w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej. Bank Żywności opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań. Organizacja (OPL) zobowiązana jest do poinformowania swoich podopiecznych o realizacji działań, zaproszenia ich do udziału i zadbania o udział określonej liczby osób w zajęciach (min. 10 – 15% podopiecznych zgłoszonych do programu). Dokładne terminy i tematyka zajęć będą ustalane w uzgodnieniu z daną organizacją.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich korzystać.

W dniu 09. 04.2015r. odbyło się  zebranie sprawozdawcze   Banku Żywności w Opolu  za 2014r. Zebranie  ze względu     na małą frekwencję rozpoczęło się w drugim terminie.                                                                                                                                                     
    Przebieg zebrania :
1. Przywitanie. Przedstawiono uczestnikom protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, ponadto przedstawiono :
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 r., jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 • Sprawozdania z kosztów i dochodów za 2014 r. oraz  bilansu    zamknięcia na 31.12.2014 r.
Po dyskusji nad w/w sprawozdaniami i wynikiem  finansowym  za 2014 r. oraz po zatwierdzeniu sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2014 r. udzielono w głosowaniu jawnym absolutorium dla Zarządu za 2014 r.Przyjęto w formie uchwały ustalenie zasad sporządzania sprawozdawczości  zgodnie Ustawą Rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdawczości dla jednostek mikro. Następnie Przedstawiono plan działania na 2015 r. Przypominano o wysokości i płaceniu   składek na 2015, po dyskusji. Zatwierdzono planu działania  i przyjęto wysokość składki na 2015 r. Przedstawiono plan dostaw produktów  i dystrybucji FEAD 2015- 2020. Przedstawiono zasady kwalifikacji osób do FEAD 2015 oraz zasady przydziału żywności i rozdzielenie żywności przekazanej  przez Bank Żywności w Opolu. Następnie zebranie zakończono.

Podczas zbiórki Podziel się Posiłkiem w dniach 3-4.10.2014 r. zebrano ponad 8 ton żywności. Zbierano w 59 sklepach na terenie woj. opolskiego. Zywność zbierało 400 wolontariuszy.

Nasze auto-chłodnia zostało oznakowane.

24.04.2014 r. odbyło się  Walne Zebranie Zrzeszenia Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach.

18.03 2014 w  pasażu TESCO w Opolu na ul Ozimskiej odbyła się Gala Finałowa  wręczenia nagród konkursu Tesco dla szkół -„Talent do niemarnowania”.
Z Opolszczyzny zostały nagrodzone następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Nysie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 zOddziałami Integracyjnymi z Namysłowa
 • Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu
 • Uczestniczyła również Publiczna Szkoła Podstawowa nr10 w Opolu,

W czasie Gali częstowaliśmy uczestników słodyczami a zwycięzców w konkursie „lodówka” wręczaliśmy kubki.

Świąteczna Zbiórka Żywności zakończyła się zebraniem 10 640 kg. zbierano w 50 sklepach przez 400 wolontariuszy.Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom dzięki którym możemy obdarować potrzebujących,i uczynić aby Święta były naprawdę miłe i „syte”.

Wykaz sklepów biorących udział w zbiórce żywności Podziel się posiłkiem w dniach 04.-05.10.2013r.

10350 kg produktów spożywczych dla dzieci

Bank Żywności w Opolu dziękuje za udział w Zbiórce Żywności Podziel się Posiłkiem!

400 wolontariuszy Banku Żywności w Opolu, dzięki ofiarności darczyńców zebrało ponad 10 ton jedzenia podczas tegorocznej Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem, która odbyła się 4 i 5 października na terenie woj. opolskiego W sumie w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności, organizowanej przez 31 Banków Żywnosci zebrano 472 tony produktów spożywczych.

Dzięki pomocy 400 wolontariuszy Banku Żywności oraz dobrej woli uczestników tegorocznej Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem udało się zebrać 10 350 kg jedzenia dla potrzebujących dzieci. Zbirka odbyła się w dniach 4 i 5 października br. na terenie woj. opolskiego W trakcie akcji tysiące mieszkańców woj. opolskiego okazało swoje serce przekazując podstawowe artykuły spożywcze (olej,soki, płatki śniadaniowe, dania gotowe dla dzieci, mąka, cukier konserwy mięsne i rybne) w wyznaczonych punktach sklepowych. W najbliższych dniach rozpocznie się przekazywanie produktów dla osób i rodzin potrzebujących pomocy m.in ze szkół, świetlic, domów dziecka, towarzystw przyjaciół dzieci oraz stowarzyszeń charytatywnych, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci .

Bank Żywności w Opolu dziękuje organizacjom biorącym udział w zbiórce żywności:

 • Stowarzyszeniu „Monar” NZOZ Zbicko i Gracze
 • Fundacji Dom Rodzinnej Opieki Dzieci z Porażeniem Mózgowym Opole
 • Franciszkańskiemu Ośrodkowi Pomocy Dzieciom w Głubczycach
 • Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich
 • Fundacji Aktywnego Życia RIAD w Kędzierzynie – Kożlu
 • Fundacji Pomocy Dzieciom i Rodzicom „horyzont” w Opolu
 • Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkól Zawodowych w Oleśnie
 • Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej w Opolu
 • Stowarzyszeniu ‘Janko Muzykant” w Praszce
 • Domu Pomocy Społecznej Strzelce Opolskie z filią w Leśnicy i Szymiszowie
 • Domu Samotnych Matek z Dziećmi Monar Markot w Zopowej
 • Towarzystwu Pomocy im.Św. Alberta –Koło Otmuchowskie
 • Akcja Humanitarna „Życie” Oddział Kędzierzyn-Kożle
 • Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” Kędzierzyn-Kożle
 • Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Głuchołazy
 • Przedstawicielom firmy DANONE

Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez 31 Banków Żywności przy współpracy z firmą Danone. Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem odbyła się w 2 500 sklepów. Zaangażowało się w nią 35 000 wolontariuszy Banków Żywności.   Przez 10 lat, dzięki ludziom dobrej woli, wsparciu wielu organizacji lokalnych oraz zaangażowaniu co roku średnio 30 tysięcy wolontariuszy, udało się zebrać ponad 3 300 ton kg żywności. Tegoroczny wynik zbiórki pokazuje pozytywną siłę oddziaływania projektu oraz ogromną chęć pomocy ze strony Polaków, którzy dostrzegają problem niedożywienia dzieci w Polsce. Problem ten pozostaje wciąż znaczny, gdyż tylko w szkołach podstawowych dotyczy on ponad 160 000 uczniów.[1] Taka liczba dzieci mogłaby każdego dnia zapełnić miejsca na trybunach prawie 3 warszawskich Stadionów Narodowych!

[1] [1] Badanie Millward Brown przeprowadzone w 2013 roku na zlecenie Danone i Banków Żywności, na reprezentacyjnej próbie wychowawców klas I-VI.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności

ulotka1

28.09.2013 jak co roku wzięliśmy udział w targach organizacji pozarządowych ,organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Przekazywaliśmy materiały o działalności Banku jak i Federacji Banków Żywności. Przy okazji częstowaliśmy słodkościami.

Facebook