zasponsoruj

Jesteśmy wspólnotą Banków Żywności.
Ratujemy żywność przed zmarnowaniem. Wspieramy żywnością najbardziej potrzebujących.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2023
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Gala "Solidarni z Ukrainą"
Konkurs im. Jana Całki. Wręczono nagrody dla społeczników i organizacji pozarządowych
Efekty realizacji Podprogramu 2020

Zasady działania

Zasada non-profit

– działalność bez zysku –
realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności oraz jej bezpłatny rozdział

Organizacje charytatywne

zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się ich problemami

Więzi

tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami z zachowaniem zasady apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej

Lokalny zasięg

– lokalność w działaniu –
banki żywności świadczą pomoc
na rzecz lokalnych
społeczności

Wybierz formę pomocy

Jak zostać darczyńcą?

Jak otrzymać żywność?

Wsparcie dla banku.

Warsztaty

Rozpoczęliśmy tematyczne spotkania organizowane w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2020

spotkania 2017

spotkania 2017

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Opolski Bank Żywności w liczbach

Ilość działań towrzyszących

Ilość osób objętych pomocą POPŻ (w tys.)

Przekazana żywność (t) z POPŻ

Sposoby działania

Żywność - Rezerwy - Dystrybucja

  • wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,
  • pozyskiwanie pełnowartościowej żywności – szczególnie niehandlowej lub o krótkich terminach przydatności do spożycia,
  • gromadzenie rezerw żywności i ich racjonalna dystrybucja,
  • Zbiórki - Wolnotariat - Promocja

  • organizacja publicznych zbiórek żywności,
  • organizacja zadaniowych grup wolontariackich,
  • promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnotrawstwu.
  • Facebook