zasponsoruj

Nabór ofert na trenera w zakresie działań towarzyszących POPŻ 2014-2020

Bank Żywności w Opolu ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2019 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2019, Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach, ul. Czarnowąska 5a, poszukuje trenera do przeprowadzenia następujących działań:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 2 h.

-warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego
i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 2 h.

Oferta obejmuje: Przeprowadzenie warsztatów w miejscu wskazanym przez organizatora. Miejscem tym są siedziby organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym województwa opolskiego.

Cena i zdobyte doświadczenie jest podstawowym kryterium oceny ofert.

Osoby / Firmy zobowiązane są spełnienia wymogów zawartych w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019, oraz wytycznych dla trenerów Banku Żywności w Opolu. Wybrane osoby   zostaną zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno–prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Działania towarzyszące (szkolenia) zostaną przeprowadzone w poszczególnych miejscowościach województwa opolskiego, w których realizowany jest Podprogram 2019.

Przy składaniu oferty należy podać :

  • CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
  • Wycenę pojedynczego szkolenia.
  • Dane kontaktowe Firmy - jeśli dotyczy ( adres e –mail , telefon).

Ofertę złożyć należy do dnia 31.07.2019r. osobiście u zamawiającego - Bank Żywności w Opolu oddział w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a, 46-022 Luboszyce.

Facebook