zasponsoruj

Programy i akcje

Programy i akcje

Nasze działania nakierowane są na poszanowanie żywności, jej pozyskiwanie w trosce przed zmarnowaniem sięgają początków naszej działalności. Z każdym rokiem poszerzaliśmy też krąg aktywności związanych z prawidłowym żywieniem. Od wielu lat realizujemy programy mające za zadanie propagowanie zdrowego stylu żywienia, świadomości konsumenckiej, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz uwrażliwienie osób prywatnych, jak i producentów i dystrybutorów żywności na problem marnowania żywności.

Jednym z celów, jakie stawiamy sobie w naszej pracy, poza ratowaniem żywności przed zmarnowaniem i przekazywaniem jej potrzebującym, jest edukacja.

Facebook