zasponsoruj

POPŻ

Projekt POPŻ 2016

 • PODPROGRAM 2016 - efekty

  1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
  2. Współpracowaliśmy z 44 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa opolskiego.
  3. Pomoc żywnościowa trafiła do 20 300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  o 1 014 268,96 ton żywności;
  o 120 198 paczek żywnościowych;
  o 0 posiłków;
  5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 83 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 2199 osoby.
  6. Rodzaje warsztatów:
  o Ekonomiczne – 25 spotkań dla 605 uczestników
  o Żywieniowe – 30 spotkań dla 816 uczestników
  o Kulinarne – 28 spotkań dla 778 uczestników
  o Niemarnowanie żywności – tematyka została uwzględniona we wszystkich powyższych warsztatach.

  PODPROGRAM 2016 - efekty

  W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – maj 2017, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, makaron jajeczny, ryż biały, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, fasola biała, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, gulasz wieprzowy z warzywami, cukier biały, olej rzepakowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa. Pomoc żywnościowa trafiła do 20 500 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 1014 ton żywności. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 83 warsztaty edukacyjnych, w których wzięło udział 2199 osób.

  PODPROGRAM 2016

  OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.

  OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017  

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
  2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

  ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

  1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
   1. Paczka żywnościowa
    - ryż biały 5 kg
    - herbatniki 2kg
    - mleko UHT 9 l
    - ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg
    - groszek z marchewką 3,2 kg
    - fasola biała 3,2 kg
    - koncentrat pomidorowy 1,28 kg
    - powidła śliwkowe 1,2 kg
    - gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg
    - filet z makreli w oleju 1,36 kg
    - szynka drobiowa 2,7 kg
    - szynka wieprzowa 0,3 kg
    - pasztet wieprzowy 0,16 kg
    - cukier biały 4 kg
    - olej rzepakowy 4 l
   2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
  2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
  3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  5. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

  Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do:

  Banku Żywności w Opolu

  lub Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie

  lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • PO PŻ 2016 - Harmonogram Działań Towarzyszących

  HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM POPŻ 2016

  Pobierz harmonogram w formacie pdf

 • Zapraszamy na foto relację z warsztatów przeprowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  Działania Towarzyszące POPŻ Podprogram 2016 – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Namysłów II

  Działania Towarzyszące POPŻ Podprogram 2016 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

  Akcja Humanitarna ŻYCIE Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

  Spółdzielnia Socjalna Parasol

  Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

  Ochotnicza Straż Pożarna w Baborowie

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi

  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Sami dla Siebie” z siedzibą w Namysłowie

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

  Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

  Koło Otmuchowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

  Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Olszance

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

  Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w Głubczycach

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach

  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

  Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej „Dwa Serca”

   

 • PO PŻ 2016 - Organizacje

  LISTA ORGANIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM POPŻ 2016

  Pobierz listę organizacji w formacie pdf

 • OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE

  Wytyczne
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 3a
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Wykaz do zał. nr 9
  Załącznik nr 10

Facebook