zasponsoruj

Nabór ofert na trenera w zakresie działań towarzyszących POPŻ 2014-2020

Bank Żywności w Opolu ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2019 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2019, Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach, ul. Czarnowąska 5a, poszukuje trenera do przeprowadzenia następujących działań:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 2 h.

-warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego
i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 2 h.

Oferta obejmuje: Przeprowadzenie warsztatów w miejscu wskazanym przez organizatora. Miejscem tym są siedziby organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym województwa opolskiego.

Cena i zdobyte doświadczenie jest podstawowym kryterium oceny ofert.

Osoby / Firmy zobowiązane są spełnienia wymogów zawartych w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019, oraz wytycznych dla trenerów Banku Żywności w Opolu. Wybrane osoby   zostaną zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno–prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Działania towarzyszące (szkolenia) zostaną przeprowadzone w poszczególnych miejscowościach województwa opolskiego, w których realizowany jest Podprogram 2019.

Przy składaniu oferty należy podać :

 • CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • Wycenę pojedynczego szkolenia.
 • Dane kontaktowe Firmy - jeśli dotyczy ( adres e –mail , telefon).

Ofertę złożyć należy do dnia 31.07.2019r. osobiście u zamawiającego - Bank Żywności w Opolu oddział w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a, 46-022 Luboszyce.

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Bank Żywności w 2018/2019 realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Współpracowaliśmy z 56 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa opolskiego.
4. Pomoc żywnościowa trafiła do 20 438 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego.

5. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

-    1008,3114  ton żywności;

-      83 861  paczek żywnościowych;

 -      0 posiłków;
6. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 89 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 2223 osoby
7. Rodzaje warsztatów:

 • • Ekonomiczne -  22 spotkania   dla  542 uczestników
 • • Dietetyczne  – 29 spotkań      dla  747  uczestników
 • • Kulinarne  – 38  spotkań     dla   934  uczestników

25 czerwca 2019 r. w Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Podprogramu 2018. Zebranie odbyło się  na terenie Bazy Magazynowej w Luboszycach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

- Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,

- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu,

- Banku Żywności w Opolu,

- Ośrodków Pomocy Społecznej,

- organizacji  realizujących Podprogram 2018 oraz zaproszeni goście.

Prezes Banku Żywności -  Pan Jan Burniak - powitał przybyłych gości  i przedstawicieli organizacji, które w województwie opolskim  realizowały   Podprogram 2018.

Wiceprezes p. Edward Ambicki  przedstawił i szczegółowo omówił  realizację  POPŻ Podprogram 2018 w zakresie Administracji, Transportu, Magazynowania (ATM)  i Działań Towarzyszących realizowanych przez organizacje w województwie opolskim.

Podczas spotkania przedstawiono  wyniki kontroli i omówiono wnioski i uwagi wynikające z przeprowadzonego monitoringu.

 Na zakończenie p. Edward Ambicki Wiceprezes Banku Żywności w Opolu  przedstawił  zakres działań wynikających  z nowych  Wytycznych  Instytucji Zarządzającej IŻ  (MRPiPS) na Podprogram 2019, który realizowany będzie od sierpnia 2019 r. do czerwca 2020.

zdjcie 3

 

 

zdjcie 1 1

W dniach 13 – 25 czerwca 2019 r. przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  - Oddział Terenowy w Opolu  przeprowadzili kontrolę realizacji Podprogramu 2018 w zakresie:

  a)  Administracji, Transportu, Magazynowania   (ATM) ,

  b)  Działań Towarzyszących – przeprowadzono kontrole sposobu prowadzenia warsztatów: dietetycznych, kulinarnych i ekonomicznych.

bzo naglowek

euro logo 

16 maja 2019 r.

w  Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu odbyło się Walne Zebranie Banku Żywności w Opolu podczas którego:

-  przedstawiono Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 r,

-  zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok,

-  udzielono absolutorium dla Zarządu za 2018 r.,

-  przedstawiono i zatwierdzono do realizacji Plan Działalności na  2019 r.,

-  ustalono wysokość stawek na 2020 rok - ( 3zł. na członka organizacji w skali rocznej)

60385340 2401886873389996 4388181168793583616 n

 

60671174 670440626735145 2803104388485218304 n

61079414 2288724868062221 1629087481989169152 n

Infografika 2018 Opole

23 stycznia 2019 r. pracownik Banku Żywności w Opolu przeprowadził kontrole w:

- Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku,

- Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego „NAPRZECIW”w Głubczycach,

- Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicachw

ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,zgodnie z podpisanymi Umowami na dostarczenie i dystrybucję artykułów spożywczych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień i zostały pozytywnie ocenione.

Facebook