zasponsoruj

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Współpracowaliśmy z 62 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa opolskiego. 
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 22 126 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 1182 ton żywności;
 • 14 422 paczek żywnościowych;
 1. W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 125 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 2593 osoby.
 2. Rodzaje warsztatów:
  • edukacji finansowej - (ekonomicznej) przeprowadzono 45 spotkań dla 912 uczestników,
  • żywieniowo dietetycznych przeprowadzono 45 spotkań dla 1140 uczestników,
  • Kulinarnych spotkań odbyło się 45 dla 541  uczestników.

 

POP 19 infografika kocowa Luboszyce

Bank Żywności w Opolu przypomina, że Wytyczne  IZ przewidują możliwość zwiększenia zestawu rocznego dla rodzin bez wskazania limitu:

„ W uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu ma stan zdrowia lub indywidualne potrzeby  żywieniowe) dopuszcza się zmianę artykułu żywnościowego na inny w odpowiedniej propozycji  lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości .

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL”.

Wobec powyższego Bank Żywności w Opolu informuje, że zwiększa zestaw roczny do 20% dla każdej osoby zakwalifikowanej do  otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019.

1.     Informuję, iż w dniu 21 maja 2020 zostały zatwierdzone Zmiany do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. Dokument wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania ze strony internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019. Proszę o zapoznanie się z dokumentami, które także zostały zamieszczone w zakładce PROGRAMY/POPŻ/2019/Załączniki

Instytucja Zarządzająca wydała w dnach 17 i 23 marca 2020 aktualizacje Wytycznych realizacji Program Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 Podprogram 2019.

http://popz.bankizywnosci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:wytyczne-instytucji-zarzadzajacej&catid=57&Itemid=278

KWALIFIKACJA BENEFICJENTÓW DO PROGRAMU

Zasady kwalifikowania do POPŻ Podprogram 2019 nie zmieniły się.

 1. Nadal obowiązują grupy beneficjentów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe.
 2. W obecnej sytuacji OPS może kwalifikować telefonicznie, a skierowanie przesłać do OPR/OPL droga elektroniczną. W okresie epidemiologicznym i dla osób zakwalifikowanych drogą telefoniczną obowiązują załączniki 5.1. i 7.1.
 3. Mimo, że wg wcześniejszych interpretacji skierowania przez MRPiPS osoba zakwalifikowana ma prawo korzysta z programu przez cały Podprogram, traktujemy o wsparcie jako 1-2 razowe wydanie w kryzysie związanym z zagrożeniem epidemiologicznym.  
 4. Osoby bezdomne kwalifikujemy tak jak do tej pory. Aktualizacji podlega załącznik nr 6.1.

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI ODBYWA SIĘ : 

 • za pośrednictwem OPL; 
 • za pośrednictwem OPS nie współpracujących z OPR na podstawie oświadczenia lub  umowy
 • samodzielnie przez Bank Żywności, wówczas BZ bierze na siebie wszystkie obowiązki OPL (w tym przechowywania dokumentacji i sprawozdawczości) na podstawie obowiązującej umowy z OPO. Zarząd FPBŻ dopuścił kryzysowo możliwość pełnienia funkcji bezpośredniej dystrybucji przez BŻ.

TRANSPORT ŻYWNOŚCI:

Transport odbywa się na tych samych zasadach jak do tej pory. Rekomendowany przez Zarząd FPBŻ standard to wniosek do OPS/gminy o wsparcie transportu do osób objętych kwarantanną poprzez uruchomienie transportu służb (WOT, Policja itp..).

POZOSTAŁE ZASADY: 

 1. Zasady dystrybucji bezpośrednio do osób potrzebujących nie zmieniły się oprócz kwestii składania podpisów. Zgodnie z nową regulacją w imieniu beneficjanta podpis na Załączniku nr 2 [karta dystrybucyjna] może złożyć osoba wydająca żywność.  
 2. W przypadku osób bezdomnych zakwalifikowanych do programu należy wesprzeć ich poprzez posiłki na wynos lub paczki żywnościowe. Dla osób bezdomnych można zwiększyć liczbę opakowań artykułów spożywczych.
 3. Zawartość zestawu dla osoby potrzebującej: 
  1. Formalnie brak zmian co do zestawu rocznego, zatem obowiązują te same zasady. Osoba zakwalifikowana w czasie kryzysu epidemiologicznego nabywa w naszej ocenie formalnie prawa do pełnego zestawu rocznego, jednak Zarząd FPBŻ rekomenduje, by wydać żywność w ilości maksymalnie 15kg dla pojedynczej osoby objętej kwarantanną [zakwalifikowana do programu] (z uwagi na potrzebę objęcia spodziewanej dużej liczby osób oraz z uwagi na realne potrzeby miesięcznej kwarantanny)
  2. Skład paczki – Banki Żywności tworzą paczkę z dostępnych na magazynie OPL/OPR produktów, zróżnicowany co do asortymentu tak jak precyzują to Wytyczne.
 4. Instytucja Zarządzająca zgodnie z pismem z dnia 12 marca 2020 umożliwia:
  1. odebranie paczki żywnościowej w imieniu osoby zakwalifikowanej przez osobę upoważnioną np. członka rodziny czy sąsiada. [rekomendujemy zbieranie pisemnych upoważnień];
  2. przekazanie żywności bez limitu ilości artykułów spożywczych w jednym wydaniu. [rekomendujemy, aby w obecnej sytuacji przekazywanie paczki żywność max. 15 kg/os.];
  3. dostarczenie żywności przez OPL bezpośrednio do miejsca zamieszkania osoby zakwalifikowanej.   
 5. W przypadku, gdy żywność będzie dystrybuowana przez służby publiczne inne niż OPL, wówczas pracownicy tych służb są zobowiązani do przekazania listy wydanych przekazanych artykułów spożywczych właściwej OPR/OPL. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 

WSZELKIE WARSZTATY ZE ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH ZOSTAJĄ WSTRZYMANE - DO ODWOŁANIA.  

UMOWY DLA NOWYCH OPL I ANEKSY DLA OBECNIE REALIZUJĄCYCH POPŻ: 

Umowa zostanie przygotowana na podstawie umowy OPO-KOWR.  

Na ten moment, rekomendujemy, aby do momentu przygotowania przez Biuro FPBŻ zaktualizowanego jednolitego teksu umowy oraz kolejnego aneksu do umowy obejmującego zmianę z 17.03.2020 odbierać od OPL pisemne oświadczenia o przestrzeganiu aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej wraz ze zmianami z 31 stycznia 2020 r. i 17 marca 2020 - wzór na dole dokumentu. Będzie to tymczasowe oświadczanie docelowo zastąpione właściwą umową.  

W przypadku, gdy OPL współpracuje z innymi OPO [PCK, PKPS, Caritas] a chcą odebrać żywność z Banku Żywności należy podpisać umowę z klauzulą, iż osoby odbierające żywność w ramach umowy z BZ są innymi, iż w umowie z pozostałymi OPO.

http://popz.bankizywnosci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396:oswiadczenie-w-kryzysie-epidemiologicznym&catid=57&Itemid=278

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Potwierdzenie odbioru żywności odbywa się na załączniku nr 2. W okresie kryzysu epidemiologicznego podpis w imieniu osoby odbierającej składa osoba wydająca żywność.  

W związku z panującą Pandemią zostały zmienione wytyczne dla Podprogramu 2019. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" http://opolebankizywnosci.pl/index.php/programy/popz/2019

Poniżej załączamy Państwu interpretację Instytucji Zarządzającej w sprawie wyliczenia dochodu przy kwalifikowalności do POPŻ, w tym wliczania  dochodu tzw. „500+ dla osób niepełnosprawnych” i tzw. „emerytury plus”.

Pismo

 

Facebook