zasponsoruj

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

 

02 grudnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Opolu -  Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji: Partnerskich  Lokalnych (OPL) i  Partnerskiej Regionalnej (OPR) – Bank Żywności w Opolu.

Podczas spotkania Koordynator  ds. realizacji POPŻ Podprogram 2021, Pan Edward Ambicki Wiceprezes – Dyrektor Banku Żywności w Opolu   dokonał podsumowania realizacji POPŻ Podprogram 2021.. 

Omówił zagadnienia związane problemami zaistniałym podczas  realizacji Podprogramu 2021.

Przedstawiciele organizacji (OPL), zgłosili szereg uwag związanych z trudnościami mającymi miejsce podczas realizacji  Programu POPŻ Podprogram 2021. 

Po wysłuchaniu opinii zebranych na spotkaniu, Dyrektor Banku Żywności w Opolu p. Edward Ambicki, podziękował wszystkim organizacjom biorącym udział w realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 za dobrze wykonaną pracę, pomimo trudności mających miejsce przy realizacji Programu  POPŻ. 

Następnie podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z kolejną edycją POPŻ Podprogram 2021 Plus.

W Podprogramie 2021 Plus obowiązywały będą nowe dokumenty takie jak:

-  Raport Organizacji Partnerskiej Regionalnej w Weryfikacji spełniania kryteriów uczestnictwa w 

   Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus przez 

   Organizacje Partnerskie Lokalnej,

-  Deklaracja Organizacji Partnerskiej Lokalnej do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus,

-  Decyzja Organizacji Partnerskiej Regionalnej – Bank Żywności w Opolu o nawiązaniu współpracy i dystrybucji do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.    

Omówiono ponadto sposób kwalifikacji  beneficjentów końcowych przez:

 -  OPS-y osób do udzielenia pomocy najbardziej potrzebującym przy pomocy załącznika  nr 5 i 7 do Wytycznych, 

-   OPL nie będące OPS  osób bezdomnych przy pomocy załącznika  nr 6 do wytycznych.

Pan Edward Ambicki,  Wiceprezes Banku Żywności w Opolu zakończył spotkanie z przedstawicielami organizacji, które brały udział w realizacji POPŻ Podprogram 2021. 

 

1243

Facebook