zasponsoruj

bzo naglowek

euro logo 

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2015.

W dniu 25.08.2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku (OPL) zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015:

  • warsztaty ekonomiczne

Planowana godzina rozpoczęcia 13.00. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

bzo naglowek

euro logo 

Dnia 17.08.2015 odbyły się Działania Towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2015. Zapraszamy do fotorelacji:

 

bzo naglowek

euro logo 

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2015.

W dniu 22.08.2015r. w Polskim Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Namysłów II (OPL)zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015:

  • warsztaty ekonomiczne

Planowana godzina rozpoczęcia 17.00. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

 

bzo naglowek

euro logo 

Dnia 22.08.2015 odbyły się Działania Towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2015. Zapraszamy do fotorelacji:

bzo naglowek

euro logo 

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2015.

W dniu 20.08.2015r. w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Zdzieszowicach (OPL) zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015:

  • warsztaty dietetyczne

Planowana godzina rozpoczęcia 11.00. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

bzo naglowek

euro logo 

Dnia 20.08.2015 odbyły się Działania Towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2015. Zapraszamy do fotorelacji:

bzo naglowek

euro logo 

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2015.

W dniu 17.08.2015 r. w Stowarzyszeniu Monar Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MARKOT w Kędzierzynie-Koźlu (OPL) zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015:

  • warsztaty dietetyczne

Planowana godzina rozpoczęcia 10:00. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

 

bzo naglowek

euro logo 

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2015.

W dniu 11.08.2015r. w Towarzystwie Kulturalno-Społecznym Romów w Głubczycach (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015:

  • warsztaty kulinarne

Planowana godzina rozpoczęcia 17:00. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

bzo naglowek

euro logo 

Dnia 11.08.2015 odbyły się Działania Towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2015. Zapraszamy do fotorelacji:

bzo naglowek

euro logo 

Dnia 18.07.2015 odbyły się Działania Towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2015. Zapraszamy do fotorelacji:

bzo naglowek

euro logo 

28 maja 2015 o godz. 10.00 w siedzibie Banku Żywności w Opolu odbyło się spotkanie z kierownikami organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym (OPL), dotyczące Podprogramu 2015 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z wytycznymi i założeniami programu, umową współpracy między OPL a Bankiem Żywności, dokumentacją prowadzoną w ramach programu, działaniami towarzyszącymi realizowanymi wraz z dystrybucją żywności.

Podczas dyskusji zadano wiele pytań odnośnie realizacji programu, w szczególności dotyczących wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na niektóre pytania uczestnicy oczekują odpowiedzi od przedstawicieli Ministerstwa, którzy będą omawiać w/w tematykę na planowanym spotkaniu 2 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim.

Zapraszamy na fotorelację ze spotkania:

Facebook